In de Interim Omgevingsverordening (IOV) van de provincie Noord-Brabant zijn milieuregels opgenomen ter bescherming van het grondwater dat bestemd is om drinkwater van te maken. Waterleidingbedrijven pompen dit grondwater op uit speciale winningen die liggen in grondwaterbeschermingsgebieden.

 

Rondom deze winningen zijn beschermingszones ingesteld, waarin regels gelden voor extra bescherming van het grondwater.

Er zijn drie typen beschermingszones die elk hun eigen regels hebben: waterwingebied, grondwaterbeschermingsgebied en boringsvrije zone. Elke zone kent zijn eigen regels.

Sommige activiteiten niet toegestaan. Andere activiteiten en werkzaamheden zijn wel toegestaan als u de bodem voldoende beschermt. Om dit te kunnen behoordelen moet u vooraf een melding doen.

De Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) voert namens de provincie de bescherming uit.

 

Op de volgende website vindt u informatie over de ligging van de beschermingszones, en kunt u de regelgeving vinden en een meldingsformulier vinden.  

 

link naar website ODZOB

ODBN gebruikt cookies


Op deze website gebruikt de ODBN cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te laten werken. Als u op de knop ‘Accepteren’ drukt, worden cookies van ons en van derden gebruikt voor het verzamelen van informatie, waaronder demografische gegevens (leeftijd en geslacht), en voor het maken van groepsprofielen. Wilt u liever niet dat wij gebruikmaken van dit type cookies, dan kunt u op de knop ‘Niet accepteren’ drukken. Zie voor meer informatie onze privacyverklaring.