Vóór 1 januari 1999 gold als enige afdoende methode het leeg- en schoonmaken van de tank en vervolgens afvullen met schoon zand of een ander goedgekeurd vulmiddel. De sanering diende door een KIWA-erkend bedrijf te zijn verricht. KIWA is het keuringsinstituut voor onder andere rioleringen, waterleidingen en ondergrondse tanks, dat certificaten uitgeeft. 

 

Voor tanks die vóór 1 maart 1993 gesaneerd zijn kan de gemeente verlangen dat er aanvullende maatregelen genomen worden. Deze aanvullende maatregelen worden in de regel ook door een KIWA-erkend bedrijf verricht.  

 

Vanaf 1 januari 1999 geldt dat bij een tanksanering de tank geheel verwijderd moet worden (verwijderingsverplicht). Deze verwijderingsplicht geldt voor in gebruik zijnde tanks waarvan het gebruik beëindigd wordt en voor oude tanks die nog op geen enkele manier gesaneerd zijn.

 

Door het College van Deskundigen Tanks, Tankinstallaties en Appendages is op 26 juli 2011 BRL K904/03 vastgesteld. BRL K904 is bedoeld voor tanksanering van opslagtanks die bij particulieren en bedrijven voorkomen. De in de te saneren tankinstallatie opgeslagen stoffen die binnen het toepassingsgebied van BRL K904 vallen kunnen grote risico's vormen voor mens en omgeving (denk aan benzine, dieselolie, afgewerkte olie, stookolie, de meeste oplosmiddelen). Tanksaneringen volgens BRL K904 moeten uitgevoerd door bedrijven die beschikken over een Ministeriele Erkenning op grond van het Besluit Bodemkwaliteit. Deze certificaathouders volgens BRL K904 geven na uitvoering van de tanksanering een geregistreerd tanksaneringscertificaat af. Het tanksaneringscertificaat is het officiele bewijs dat een tanksanering veilig voor mens en omgeving is uitgevoerd.

 

Opslagtanks vanaf een opgeslagen hoeveelheid van 1m³ (1.000 liter) met huisbrandolie bij particulieren worden beschouwd als inrichting en vielen onder het regime van het BOOT en nu dus onder het regime van het Activiteitenbesluit. Wilt u als particulier of bedrijf de ondergrondse opslag van vloeibare brandstoffen melden, dan kan dat online bij de website van de Activiteitenbesluit Internet Module.

 

Meer informatie

 

Website van KIWA
Voor het vinden van certificaathouders. Op de site van KIWA zijn ook de van toepassing zijnde BRL's te vinden.

 

 

ODBN gebruikt cookies


Op deze website gebruikt de ODBN cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te laten werken. Als u op de knop ‘Accepteren’ drukt, worden cookies van ons en van derden gebruikt voor het verzamelen van informatie, waaronder demografische gegevens (leeftijd en geslacht), en voor het maken van groepsprofielen. Wilt u liever niet dat wij gebruikmaken van dit type cookies, dan kunt u op de knop ‘Niet accepteren’ drukken. Zie voor meer informatie onze privacyverklaring.