Bij een bodemsanering komt heel wat kijken. Ongeacht of het een relatief kleine ontgraving betreft of een langdurige in-situ sanering. Selectie van een aannemer op alleen de prijs van de aanbieding is niet altijd de weg naar de voordeligste oplossing. Bodemsanering blijft maatwerk. Bij activiteiten inzake bodemsanering en grondstromen zijn altijd meerdere deelnemers betrokken. Voor een goed eindresultaat is het nodig dat elke deelnemer bijdragen levert met kwaliteit. Kwaliteit die verder gaat dan de bijdrage zelf, zodat de bijdrage ook bruikbaar is voor de volgende schakel in de keten. En dat is in de wereld van bodemsanering niet altijd even eenvoudig.

 

In het hele traject van begin tot eind van een bodemsanering kan de ODBN voor u als gemeente een rol spelen. Veelal hebben we de expertise in huis. Voor sommige onderdelen, waar een erkenning in het kader van Kwalibo (Kwalibo staat voor kwaliteitsborging in het bodembeheer) voor nodig is, kennen we de juiste partijen.

 

Enkele aspecten die bij een sanering voor kunnen komen en waarbij de ODBN ondersteuning kan bieden:

  • Advisering bij de vele vragen die spelen: is de zorgplicht van toepassing? Welke bodemkwaliteit is nodig in relatie tot de gewenste ontwikkeling? Welke saneringsmethode is gegeven de omstandigheden, planning en gewenst eindresultaat het best? Aan welke regelgeving en erkenningen moet voldaan worden? Wie gaat directievoeren en wie controleert?
  • Aan de voorzijde van het proces: ondersteuning bij de voorbereiding, bijvoorbeeld door het opstellen van een plan van aanpak, maken van begrotingen, het selectieproces van de uitvoerder, overleg met betrokken partijen, voorlichting, etc.
  • Tijdens de uitvoering: wie gaat de directie voeren? Dit aspect wordt nog wel eens vergeten, met vaak onaangename (financiële) verrassingen bij de eindafrekening. Bij saneringen die onder het bevoegd gezag van de gemeente vallen kan de ODBN namens de gemeente deze rol overnemen. 
  • Second opinions geven op offertes, saneringsafwegingen en saneringsplannen of saneringsverslagen beoordelen.
  • Juridische ondersteuning bij aansprakelijkheidstelling of ontstane conflicten.

 

 

ODBN gebruikt cookies


Op deze website gebruikt de ODBN cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te laten werken. Als u op de knop ‘Accepteren’ drukt, worden cookies van ons en van derden gebruikt voor het verzamelen van informatie, waaronder demografische gegevens (leeftijd en geslacht), en voor het maken van groepsprofielen. Wilt u liever niet dat wij gebruikmaken van dit type cookies, dan kunt u op de knop ‘Niet accepteren’ drukken. Zie voor meer informatie onze privacyverklaring.