De ODBN laat voor verschillende gemeenten (water-)bodemonderzoeken uitvoeren in het kader van onder andere transacties en de omgevingsvergunning. Hierbij wordt voldaan aan alle specifieke eisen uit de kwalibo-wetgeving die opgenomen zijn in het Besluit bodemkwaliteit.

 

Advisering en beoordeling bodemonderzoeken

Of het nu gaat om verkennende, nadere bodemonderzoeken, nulsituaties, saneringsplannen of saneringsevaluatierapporten, de ODBN beoordeelt deze en geeft de opdrachtgever een duidelijk en praktisch advies over een vervolgtraject. Deze bodemonderzoeken kunnen uitgevoerd zijn in het kader van een Omgevingsvergunning (onderdeel bouwen en milieu), Besluit bodemkwaliteit, Wet bodembescherming of de Wet milieubeheer.

 

Bodemsanering

Als uit onderzoek blijkt dat een locatie verontreinigd is kan de ODBN het vervolgtraject ondersteunen. Is een bodemsanering noodzakelijk of kan men toe met beheersmaatregelen? Indien het komt tot saneringsmaatregelen is een plan van aanpak of, bij een ernstig geval, een saneringsplan noodzakelijk.

 

De ODBN begeleidt, beoordeelt en ondersteunt het traject van saneringsplan tot uitvoering van de saneringswerkzaamheden. Ook directievoering, toezicht en handhaving van saneringen en/of grondstromen binnen uw gemeente kunnen door ons worden uitgevoerd.

 

ODBN gebruikt cookies


Op deze website gebruikt de ODBN cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te laten werken. Als u op de knop ‘Accepteren’ drukt, worden cookies van ons en van derden gebruikt voor het verzamelen van informatie, waaronder demografische gegevens (leeftijd en geslacht), en voor het maken van groepsprofielen. Wilt u liever niet dat wij gebruikmaken van dit type cookies, dan kunt u op de knop ‘Niet accepteren’ drukken. Zie voor meer informatie onze privacyverklaring.