Voor het aanvragen van een vrijstelling voor een bodemonderzoek en/of vrij grondverzet dient een formulier te worden ingevuld. Het formulier 'Historische toets t.b.v. vrijstelling bodemonderzoek' dient u bij de desbetreffende gemeente in te dienen. De gemeente 's Hertogenbosch heeft een apart formulier hiervoor. Het formulier 'Toets t.b.v. vrij grondverzet' dient u in te dienen via de website www.meldpuntbodemkwaliteit.nl

 

Hieronder kunt u de formulieren downloaden:

 

docxFormulier Historische toets t.b.v. vrijstelling bodemonderzoek21.14 KB

docxFormulier Historische toets t.b.v. vrijstelling bodemonderzoek s-Hertogenbosch42.48 KB

docxFormulier Toets t.b.v. vrij grondverzet23.15 KB

 

Wet bodembescherming
De Wet bodembescherming (Wbb) betreft de bescherming en het herstel (sanering) van de bodem (grond en/of grondwater).
Bodemsaneringen, grondverzet of grondwateronttrekkingen binnen een geval van ernstige bodemverontreiniging zijn vergunningsplichtig. Bij eenvoudige saneringen die vallen onder het Besluit Uniforme Saneringen (BUS) kan worden volstaan met een BUS-melding. De vergunningverlening, toezicht en handhaving in het kader van de Wbb voert de Omgevingsdienst Zuid Oost Brabant uit namens de provincie Noord-Brabant voor de Regio Brabant-Noord (exclusief Helmond en ‘s-Hertogenbosch).

 

Voor meer informatie: https://odzob.nl/expertises/bodem-ontgrondingen/bodem

 

 

ODBN gebruikt cookies


Op deze website gebruikt de ODBN cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te laten werken. Als u op de knop ‘Accepteren’ drukt, worden cookies van ons en van derden gebruikt voor het verzamelen van informatie, waaronder demografische gegevens (leeftijd en geslacht), en voor het maken van groepsprofielen. Wilt u liever niet dat wij gebruikmaken van dit type cookies, dan kunt u op de knop ‘Niet accepteren’ drukken. Zie voor meer informatie onze privacyverklaring.