Per 1 januari 2017 is de gemeente Boxtel aangesloten op het Bodemloket Brabant Noord. De bodemgegevens zijn via de rapportagemodule vanaf heden beschikbaar en kunnen kosteloos worden opgevraagd. Voor inzage in de archiefstukken kan een e-mail worden gestuurd naar gemeente@boxtel.nl.

Rapportagemodule uitgebreid

Met de wijziging van de NEN 5740 is ook de rapportagemodule uitgebreid met de mogelijkheid tot het maken van een lijnselectie. Het lijnvormig onderzoek conform de NEN 5740 wordt nu in de rapportagemodule ondersteund. Dat scheelt veel zoekwerk en is handig voor onderzoek bij de aanleg van kabels, leidingen en wegen.

Veranderingen Bodemloket Brabant Noord

Vanaf half augustus is er een aantal veranderingen doorgevoerd in het Bodemloket Brabant Noord.

Lees hieronder meer over deze veranderingen.

Lees meer... >>