Met de aansluiting van de gemeente Veghel is de layout van de rapportage die men (gratis) kan opvragen via de Rapportagemodule aangepast en verduidelijkt. Alle digitale rapportages die zijn toegevoegd, inclusief het bodemarchief van de gemeente Veghel, zijn nu als PDF-bestand te downloaden. De gemeenten streven ernaar nieuwe rapporten altijd via het Bodemloket Brabant Noord beschikbaar te stellen.

 

Let op: de ODBN beschikt niet over rapportages van locaties waarvoor de provincie Noord-Brabant het bevoegd gezag is (de zogenaamde Wbb-locaties). Deze informatie kunt u vinden bij de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) via de website www.bodemloket.nl en/of via het e-mailadres bodemloket@odzob.nl.

Veranderingen Bodemloket Brabant Noord

Vanaf half augustus is er een aantal veranderingen doorgevoerd in het Bodemloket Brabant Noord.

Lees hieronder meer over deze veranderingen.

Lees meer... >>