In de Provinciale milieuverordening Noord-Brabant (PMV) zijn milieuregels opgenomen ter bescherming van het grondwater dat bestemd is om drinkwater van te maken. Waterleidingbedrijven pompen dit grondwater op uit speciale winningen die liggen in grondwaterbeschermingsgebieden.

 

Rondom deze winningen zijn beschermingszones ingesteld, waarin regels gelden voor extra bescherming van het grondwater. Elke zone kent zijn eigen regels. Deze regels vindt u in de Provinciale Milieuverordening (PMV). In hoofdstuk 10, bijlage 5 van de PMV vindt u ook kaarten van de beschermingszones, waarop u ziet of een activiteit binnen de grenzen van een beschermingszone valt.

 

Melding doen

Om vervuiling van het grondwater te voorkomen zijn bepaalde bouwactiviteiten verboden of aan regels gebonden. Voor zo'n activiteiten moet u vooraf een melding doen bij de omgevingsdienst in de betreffende regio. Bij de melding geeft u aan welke voorzorgsmaatregelen u treft.

 

Bron: Provincie Noord-Brabant

Veranderingen Bodemloket Brabant Noord

Vanaf half augustus is er een aantal veranderingen doorgevoerd in het Bodemloket Brabant Noord.

Lees hieronder meer over deze veranderingen.

Lees meer... >>