Of het nu gaat om de eindafwerking, monitoring of begeleiding bij de herontwikkeling van voormalige of gesloten stortplaatsen, de ODBN heeft op al deze gebieden veel ervaring opgedaan en de benodige expertise in huis. 

 
Een greep uit de projecten waaraan de ODBN heeft meegewerkt:

  • In opdracht van het bedrijfsbureau van de ODBN wordt invulling gegeven aan de nazorgverplichting voor de gesloten stortplaats de Voorste Heide in Oss. Voor deze stortplaats is in 2000 een nazorgplan opgesteld en is onder toezicht van de ODBN de stortplaats voorzien van een bovenafdichting. Aan alle aspecten die zijn vastgesteld in het nazorgplan wordt door de ODBN uitvoering gegeven, waarbij de verplichting voor het monitoren van de kwaliteit van het grondwater en de daarbij behorende rapportage is uitbesteed aan een extern bureau. De stortplaats valt buiten de leemtewet, dit betekent dat de gemeente Oss bevoegd gezag is. Zij ontvangen jaarlijks een rapportage van de monitoring.
  • Controle en begeleiding op de aanleg van geluidwallen (A58, radiocircuit Stevensbeek).
  • In opdracht van gemeentelijke initiatiefnemers heeft de ODBN hergebruiksplannen opgesteld voor voormalige stortplaatsen (‘t Ham te Veghel, Rieterven Boxmeer). Op basis van het hergebruikplan beoordeelt de provincie of vrijstelling op basis van de provinciale milieuverordening mogelijk is. Pas dan mogen werkzaamheden aan een voormalig stort uitgevoerd worden. Ook aan de voorzijde van dit proces, bij de afweging van de verschillende ontwikkelingsmogelijkheden, kan de ODBN belangrijke bijdragen leveren.

 

De Provincie Noord-Brabant heeft bij de afdeling Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) een opdracht neergelegd voor o.a. het toezicht op het aanleggen van bovenafdichtingen op gesloten stortplaatsen en het toezicht op het hergebruik van voormalige stortplaatsen. Gezien de benodigde expertise is deze taak intern neergelegd bij het Team bodem. 

 

Het betreft hier onder andere de volgende zaken:

  • Toezicht op het hergebruik van voormalige stortplaatsen (Baksevenweg Oisterwijk, Drongelens Kanaal, ’s-Hertogenbosch, Acht Noord). In Noord-Brabant bevinden zich tientallen voormalige stortplaatsen. Vaak gaat het om braakliggende terreinen, meestal voorzien van een afdekdeklaag. De ODBN heeft als taak de werkzaamheden die volgens het hergebruikplan dienen te worden uitgevoerd op de voet te volgen en de bevindingen te rapporteren aan de provincie. En indien nodig handhavend op te treden. Jaarlijks gaat het om 10 tot 15 goedgekeurde hergebruikplannen.
  • Toezicht op de aanleg van de bovenafdichting van gesloten stortplaatsen (Razob Gulberg, Zevenbergen, De Spinder).
  • Het opstellen van het toezichtplan voor gesloten stortplaatsen (Provincie Noord-Brabant). Een beleidsstuk dat als onderlegger dient voor het prioriteren van diverse aspecten van toezicht en handhaving gedurende de uitvoering van hergebruikplannen door initiatiefnemers. Geschreven met behulp van de door de ODBN opgebouwde expertise in het toezicht op de uitvoering van hergebruikplannen

 

Contact

Ton Lomme 

(0485) 338 387 

tlomme@odbn.nl 

Veranderingen Bodemloket Brabant Noord

Vanaf half augustus is er een aantal veranderingen doorgevoerd in het Bodemloket Brabant Noord.

Lees hieronder meer over deze veranderingen.

Lees meer... >>

ODBN gebruikt cookies


Op deze website gebruikt de ODBN cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te laten werken. Als u op de knop ‘Accepteren’ drukt, worden cookies van ons en van derden gebruikt voor het verzamelen van informatie, waaronder demografische gegevens (leeftijd en geslacht), en voor het maken van groepsprofielen. Wilt u liever niet dat wij gebruikmaken van dit type cookies, dan kunt u op de knop ‘Niet accepteren’ drukken. Zie voor meer informatie onze privacyverklaring.