De laatste jaren volgen de ontwikkelingen in de bodemwetgeving zich steeds sneller op. Voor gemeenten is de overvloed aan nieuwe regels moeilijk bij te houden. Dit levert al snel problemen op bij het oppakken van de meer specifieke en ad hoc bodemvraagstukken. Daarnaast is het ondoenlijk om snel en adequaat te handelen bij calamiteiten, juist wanneer dit wel vereist is. 

 

Denk bij calamiteiten bijvoorbeeld aan morsingen en of lekkages met vloeistoffen waarbij ernstige bodemverontreiniging dreigt, of branden waarbij asbest is vrijgekomen en zich in de directe omgeving heeft verspreid. Bij specifiekere bodemvraagstukken kunt u denken aan bijvoorbeeld hoe dient te worden omgegaan met een oude niet meer in gebruik zijnde niet gesaneerde ondergrondse olietank bij een particulier, die tijdens graafwerkzaamheden, bijvoorbeeld de ontgraving van een bouwput voor een woonhuis, aan het licht komt. 

 

Snelle ondersteuning en advisering door een professionele en onafhankelijke instantie is voor deze situaties vaak van cruciaal belang om de risico’s voor het milieu en omwonenden en de financiële schade zoveel mogelijk te beperken. Bij het oppakken van specifieke en of ad hoc bodemvraagstukken zal een gemeente als bevoegd gezag, pragmatisch maar tegelijk ook doortastend en praktisch moeten handelen volgens de geldende regels. 

 

Wat zijn de voordelen voor u?

Het team bodem van de ODBN kan met haar specialisten en adviseurs voor de regiogemeenten snel en professioneel al uw ad hoc bodemvraagstukken oppakken en u ondersteunen en adviseren bij calamiteiten. Deze specialisten en adviseurs hebben zeer ruime ervaring met de meest uiteenlopende bodemvraagstukken en beschikken over een uiterst gedegen kennis van de meest actuele wet- en regelgeving op bodemgebied. Met dit abonnement kunnen wij na een eerste melding meteen voor u aan de slag gaan. Door een service-abonnement af te sluiten kunt u op elk moment telefonisch of via de e-mail vragen stellen zonder offerte of intern extra budget aan te hoeven vragen. De kosten voor het service-abonnement kunt u in uw jaarlijkse begroting opnemen. 

 

Wat houdt het service-abonnement in? 

Het service-abonnement bodem omvat standaard 15 adviesuren per jaar voor ondersteuning bij ad hoc vragen en calamiteiten op bodemgebied. Deze 15 adviesuren kunnen aan het begin van elk jaar vooraf worden betaald met verrekening nadien, of achteraf, op basis van daadwerkelijk door ons bestede adviesuren. Nog niet bestede adviesuren worden vanzelfsprekend niet in rekening gebracht maar kunt u bijvoorbeeld op het einde van elk jaar door ons laten besteden aan het invoeren van bodemonderzoeksrapporten in het Bodemloket Brabant Noord of meenemen naar het volgende jaar. Bij betaling vooraf vindt facturering in de maand januari van elk jaar plaats. Kiest u voor betaling achteraf, dan vindt de facturering maandelijks plaats.

 

Zoals eerder aangegeven is het service-abonnement in eerste instantie alleen bedoeld voor ondersteuning bij ad hoc vragen en calamiteiten op bodemgebied. Het beoordelen van bodemonderzoeken en of onderzoeksopzetten in het kader van bouwen, bestemmingsplannen, grondtransacties, evenals het begeleiden van saneringen behoren niet tot het service-abonnement. Echter wanneer u deze werkzaamheden ook bij het service-abonnement wilt onderbrengen, dan zijn wij uiteraard altijd bereid hierover nadere afspraken met u te maken. Ook het aantal te besteden adviesuren per jaar is altijd bespreekbaar.

 

Contact

Niels Drillenburg

(0485) 338 568

ndrillenburg@odbn.nl 

Veranderingen Bodemloket Brabant Noord

Vanaf half augustus is er een aantal veranderingen doorgevoerd in het Bodemloket Brabant Noord.

Lees hieronder meer over deze veranderingen.

Lees meer... >>

ODBN gebruikt cookies


Op deze website gebruikt de ODBN cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te laten werken. Als u op de knop ‘Accepteren’ drukt, worden cookies van ons en van derden gebruikt voor het verzamelen van informatie, waaronder demografische gegevens (leeftijd en geslacht), en voor het maken van groepsprofielen. Wilt u liever niet dat wij gebruikmaken van dit type cookies, dan kunt u op de knop ‘Niet accepteren’ drukken. Zie voor meer informatie onze privacyverklaring.