Dagelijks worden bij gemeentelijke civiel- en cultuurtechnische werken ontelbaar veel kubieke meters grond verzet. Dringende vragen die hierbij voor gemeenten spelen zijn: 

 

  • Waar kan ik met mijn grond naar toe?
  • Is er in de nabijheid ruimte beschik baar voor tijdelijke opslag van uitkomende grond? 
  • Wie kan mij helpen aan 'geschikte' grond voor mijn werk?
  • Hebben mijn collega’s grond nodig?
  • Waar zijn er verwerkingsmogelijkheden (storten, reinigen, etc.)?
  • Is er in de buurt een 'geschikte' hergebruiklocatie?

 

Om niet met deze vragen geconfronteerd te worden, wordt door gemeenten als opdrachtgever veelal in het bestek geregeld dat overtollig vrijkomende grond vervalt aan de aannemer die het werk uitvoert. En indien er grond nodig is, regelt het bestek dat die wordt geleverd door de opdrachtnemer. Het op deze wijze laten aan- en afvoeren van grond bij werken kost de gemeenten vaak extra veel geld. Onnodig transport levert voor het milieu daarnaast nog eens beduidend meer CO2-uitstoot op. 

 

Op het moment dat de grond daadwerkelijk op de schop gaat blijkt regelmatig dat de milieuhygiënische kwaliteit van de te ontgraven grond als gevolg van onvoldoende bodemonderzoek vooraf, toch slechter te zijn dan was voorzien. Mede hierdoor moet de herbestemming van deze grond vaak nog op het laatste moment geregeld worden. Gemeenten lopen in dergelijke situaties aanzienlijke (financiële) risico’s zoals onvoorziene meerkosten en vertragingen in de uitvoering van de werken. 

 

Andere niet onbelangrijke maatschappelijke aspecten die in het kader van duurzaam bodembeheer van belang zijn bij het uitvoeren van grondverzet, is dat de overtollige grond:

 

  • Op de meest nuttige en hoogwaardige (lees: duurzame) manier wordt hergebruikt
  • Ongewenste verspreiding van verontreinigde grond ten alle tijde wordt voorkomen
  • Dat het gebruik van primaire grondstoffen uit bijvoorbeeld zandwinningen zoveel mogelijk wordt beperkt

 

Bij de huidige aanpak van het grondverzet door gemeenten wordt deze maatschappelijke doelen meestal genegeerd. De enige manier om extra kosten en onnodig gesleep met grond te voorkomen en om bovengenoemde maatschappelijke doelen te realiseren is door de vraag en het aanbod van grond regionaal af te stemmen. Deze afstemming kan alleen bereikt worden door grondcoördinatie, waarbij vanuit een centraal punt beschikbare partijen grond worden bemiddeld. 

 

Contact

Karel Gommer

(0485) 729 119 

kgommer@odbn.nl 

Veranderingen Bodemloket Brabant Noord

Vanaf half augustus is er een aantal veranderingen doorgevoerd in het Bodemloket Brabant Noord.

Lees hieronder meer over deze veranderingen.

Lees meer... >>

ODBN gebruikt cookies


Op deze website gebruikt de ODBN cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te laten werken. Als u op de knop ‘Accepteren’ drukt, worden cookies van ons en van derden gebruikt voor het verzamelen van informatie, waaronder demografische gegevens (leeftijd en geslacht), en voor het maken van groepsprofielen. Wilt u liever niet dat wij gebruikmaken van dit type cookies, dan kunt u op de knop ‘Niet accepteren’ drukken. Zie voor meer informatie onze privacyverklaring.