De ODBN voert voor verschillende gemeenten verkennende bodemonderzoeken uit conform de NEN-5725 en de NEN-5740 in het kader van transacties en de omgevingsvergunning. Hierbij wordt voldaan aan alle specifieke eisen uit de kwalibo-wetgeving die opgenomen zijn in het Besluit bodemkwaliteit.

 

Advisering en beoordeling bodemonderzoeken

Of het nu gaat om verkennende, nadere bodemonderzoeken, nulsituaties, saneringsplannen of saneringsevaluatierapporten, de ODBN beoordeelt deze en geeft de opdrachtgever een duidelijk en praktisch advies over een vervolgtraject. Deze bodemonderzoeken kunnen uitgevoerd zijn in het kader van een Omgevingsvergunning (onderdeel bouwen en milieu), Besluit bodemkwaliteit, Wet bodembescherming of de Wet milieubeheer.

 

Bodemsanering

Als uit onderzoek blijkt dat een locatie verontreinigd is kan de ODBN het vervolgtraject ondersteunen. Is een bodemsanering noodzakelijk of kan men toe met beheersmaatregelen? Indien het komt tot saneringsmaatregelen is een plan van aanpak of, bij een ernstig geval, een saneringsplan noodzakelijk.

 

De ODBN begeleidt, beoordeelt en ondersteunt het traject van saneringsplan tot uitvoering van de saneringswerkzaamheden. Ook directievoering, toezicht en handhaving van saneringen en/of grondstromen binnen uw gemeente kunnen door ons worden uitgevoerd.

 

Contact 

Niels Drillenburg

(0485) 338 568

ndrillenburg@odbn.nl 

Veranderingen Bodemloket Brabant Noord

Vanaf half augustus is er een aantal veranderingen doorgevoerd in het Bodemloket Brabant Noord.

Lees hieronder meer over deze veranderingen.

Lees meer... >>