Veruit de meeste gemeenten gebruiken een Bodeminformatiesysteem (BIS) voor het registreren van ingediende bodemonderzoeken. De informatie uit het BIS kan gebruikt worden ten behoeve van historisch bodemonderzoek conform de NEN-5725 of bij aan- en verkoop van percelen/objecten. Het gebruik van de bodeminformatie blijft niet beperkt tot intern gebruik maar wordt steeds belangrijker voor externe partijen als makelaars en projectontwikkelaars. Een goed bijgehouden BIS kan de basis vormen voor de ontwikkeling van een bodemkwaliteitskaart en gemeentelijk bodembeleid. 

 

De ODBN heeft ervaring met het invoeren van gegevens in de verschillende Nazca en StraBis/Squit versies en de opvolgers hiervan. De invoer voor de gemeenten Landerd en Mill en Sint Hubert wordt door de ODBN jaarlijks uitgevoerd en op projectbasis hebben wij voor diverse gemeenten al de invoer uitgevoerd. Onze adviseurs typen niet zondermeer bodemdata over maar maken hierbij gebruik van hun bodemkennis waardoor de invoer van een hoge kwaliteit is. Indien gewenst kan de ODBN bij grote hoeveelheden in te voeren bodemonderzoeken de coördinatie en/of controle van invoer door een commerciële partij op zich nemen. 

 

Sinds begin 2011 bestaat het Bodemloket Brabant Noord: een BIS, beheerd door de Omgevingsdienst Brabant Noord, met inmiddels 12 aangesloten gemeenten. Het BIS wordt geleverd door Nazca-IT Solutions en is webbased wat betekent dat er lokaal geen software geïnstalleerd hoeft te worden en er vanaf elke locatie met een internetverbinding ingelogd kan worden. In tegenstelling tot andere systemen is er geen sprake van een licentiestructuur of beperkingen in de hoeveelheid accounts. 

 

Het Bodemloket Brabant Noord is door de regionale samenwerking bovendien extra voordelig. De samenwerking levert een kostenbesparing op. Door het gezamenlijke invoerprotocol is de data, die vanaf de start van het Bodemloket Brabant Noord is en nu nog wordt ingevoerd, van een hoge kwaliteit. Door een slimme koppeling binnen het systeem is een digitale versie van het onderzoeksrapport direct beschikbaar. 

 

De gegevens van de provincie Noord-Brabant (geregistreerd in GLOBIS) zijn middels het project synchronisatie geïmporteerd in het Bodemloket Brabant Noord. Het complete Historische BodemBestand (HBB) en alle Wbb-gevallen zijn daarmee beschikbaar gemaakt in het Bodemloket Brabant Noord. Door gebruik te maken van een rapportagemodule kunnen vragen om bodeminformatie geautomatiseerd worden afgehandeld.

 

Wilt u meer weten over het Bodemloket Brabant Noord of de mogelijkheden voor aansluiting van uw gemeente? Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op via bodemloket@odbn.nl.

 

Contact

Niels Drillenburg

(0485) 338 568 

ndrillenburg@odbn.nl 

Veranderingen Bodemloket Brabant Noord

Vanaf half augustus is er een aantal veranderingen doorgevoerd in het Bodemloket Brabant Noord.

Lees hieronder meer over deze veranderingen.

Lees meer... >>

ODBN gebruikt cookies


Op deze website gebruikt de ODBN cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te laten werken. Als u op de knop ‘Accepteren’ drukt, worden cookies van ons en van derden gebruikt voor het verzamelen van informatie, waaronder demografische gegevens (leeftijd en geslacht), en voor het maken van groepsprofielen. Wilt u liever niet dat wij gebruikmaken van dit type cookies, dan kunt u op de knop ‘Niet accepteren’ drukken. Zie voor meer informatie onze privacyverklaring.