De gemeente heeft op grond van het Asbestverwijderingsbesluit voor de asbestketen een essentiële taak om te zorgen dat bij voorgenomen sloop van een bouwwerk gespecialiseerde asbestdeskundigen worden ingeschakeld. Het gaat daarbij om de beoordeling van de aanvraag gevolgd door het verlenen van een sloopvergunning met voorschriften alsmede het toezicht op de naleving van de vergunning. 

 

Sinds de invoering van het Asbestverwijderingsbesluit is het verplicht om asbestverwijdering in bouwwerken uit te laten voeren door gecertificeerde asbestinventarisatiebureaus en asbestverwijderingsbedrijven. Het doel is te zorgen dat asbest zich niet via puingranulaat verspreidt naar bodem en/of bouwstoffen en daarmee een probleem wordt voor de volksgezondheid. Asbest kan zich niet alleen verspreiden via sloopwerkzaamheden maar ook via calamiteiten als brand of illegale stort. 

 

De ODBN kan zorgdragen voor de gehele verwijderingsketen van asbestonderzoek tot asbestsanering in bouwwerken en bodem. Hierbij kan alle expertise van de ODBN-werkgroep asbest gebundeld gebruikt worden.

 

Waarmee kan de ODBN u helpen?

 • Het (laten) uitvoeren van asbestinventarisaties
 • Toetsing asbestinventarisatierapport op alle normen en eisen uit het Asbestverwijderingsbesluit
 • Toetsing asbestmelding (particulier) aan de vrijstellingscriteria in de Bouwverordening
 • Het informeren en adviseren over de omgang met asbesthoudende materialen
 • Controle en toezicht op asbestverwijdering en de daarmee samenhangende vergunningsvoorschriften op de slooplocatie
 • Controle meldingen en indien noodzakelijk contact met Arbeidsinspectie en/of certificerende instelling
 • Beoordeling vrijgaveverklaring en stortbewijzen asbesthoudende materialen
 • Ondersteuning en voorlichting hulpverlenende instanties (gemeente en brandweer) bij brand van asbesthoudende gebouwen en verspreiding van asbesthoudende materialen
 • Actieve rol bij het laten opruimen van vrij gekomen asbest bij incidenten
 • Begeleiden van bodemonderzoeken conform de NEN 5897 (puingranulaat) en 5707 (bodem)
 • Coördinatie en toezicht bij asbestsaneringen in gebouwen, (half)verhardingen en bodem
 • Verantwoord laten afvoeren van illegaal gedumpt asbestafval in de gemeente
 • Directie voeren, opstellen contracten en projectleiding bij asbestprojecten

 

Contact 

Niels Drillenburg

(0485) 338 568 

ndrillenburg@odbn.nl 

Veranderingen Bodemloket Brabant Noord

Vanaf half augustus is er een aantal veranderingen doorgevoerd in het Bodemloket Brabant Noord.

Lees hieronder meer over deze veranderingen.

Lees meer... >>

ODBN gebruikt cookies


Op deze website gebruikt de ODBN cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te laten werken. Als u op de knop ‘Accepteren’ drukt, worden cookies van ons en van derden gebruikt voor het verzamelen van informatie, waaronder demografische gegevens (leeftijd en geslacht), en voor het maken van groepsprofielen. Wilt u liever niet dat wij gebruikmaken van dit type cookies, dan kunt u op de knop ‘Niet accepteren’ drukken. Zie voor meer informatie onze privacyverklaring.