Bodeminformatie opvragen

Van ieder specifiek adres binnen de bij het Bodemloket Brabant Noord aangesloten gemeenten kunt u bodeminformatie digitaal opvragen. Momenteel betreft dit de gemeenten Bernheze, Boekel, Boxmeer, Cuijk, Grave, Landerd, Mill & Sint Hubert, Schijndel, Sint Anthonis, Sint-Michielsgestel, Sint-Oedenrode en Veghel. 

 

De bodeminformatie wordt digitaal, in de vorm van een rapport inclusief overzichtskaartje verstrekt. Het rapport zal worden getoond in pdf-formaat. Dit houdt in dat u Adobe Reader geïnstalleerd moet hebben op uw computer.

 

Direct in scherm

U kunt het rapport direct openen in uw scherm. Vervolgens kunt u het rapport opslaan op uw computer via het menu 'Bestand, opslaan als'. Zo kunt u het rapport ook in een later stadium raadplegen. De gegevens op het Bodemloket Brabant Noord worden continu bijgewerkt, dus voor een actuele versie dient u altijd het loket te raadplegen. 

 

Per e-mail 

U kunt het rapport ook per e-mail ontvangen. Kies dan de optie 'per e-mail'.
Indien u klaar bent, kunt u uw venster sluiten. 

 

Welke informatie wordt verstrekt?

De rapportage bevat informatie over de volgende onderwerpen:

 

  1. Uitgevoerde bodemonderzoeken
  2. Historie en voormalige bedrijfsactiviteiten
  3. Wbb-locaties (ernstige gevallen van bodemverontreiniging en voormalige stortlocaties)
  4. Indien aanwezig: digitale onderzoeksrapporten (pdf)

 

Indien een deelnemende gemeente ook haar tankenbestand heeft opgenomen in het Bodemloket Brabant Noord, dan bevat het rapport ook informatie over ondergrondse opslagtanks voor brandstoffen. Op dit moment hebben de gemeente Cuijk, Landerd, Maasdonk en Schijndel dit gedaan.  

 

Voor wie is de informatie bestemd?

Bij de taxatie, aan- en/of verkoop van een perceel, woning of bedrijf is het van belang te weten of er sprake is van bodemverontreiniging op de locatie. Makelaars zijn wettelijk verplicht informatie over de bodemgesteldheid van een te verkopen locatie namens de verkoper kenbaar te maken aan de kopende partij.

 
Voor milieukundige adviesbureaus geldt dat naast informatie over een bepaalde onderzoekslocatie ook informatie kan worden weergegeven van de directe omgeving. Deze informatie kan als basis dienen voor het uitvoeren van een historisch onderzoek en of vooronderzoek bij een verkennend of nader onderzoek conform de NEN 5725. 

 

Wat zijn de kosten?

Aan het opvragen van bodeminformatie uit het bodeminformatiesysteem Nazca-i Bodem door bedrijven en particulieren via deze site zijn vooralsnog geen legeskosten verbonden. In de toekomst zal dit wel het geval zijn. 

 

Vragen?

Voor al uw vragen over het Bodemloket Brabant Noord kunt u contact opnemen met ons via bodemloket@odbn.nl.

Veranderingen Bodemloket Brabant Noord

Vanaf half augustus is er een aantal veranderingen doorgevoerd in het Bodemloket Brabant Noord.

Lees hieronder meer over deze veranderingen.

Lees meer... >>

ODBN gebruikt cookies


Op deze website gebruikt de ODBN cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te laten werken. Als u op de knop ‘Accepteren’ drukt, worden cookies van ons en van derden gebruikt voor het verzamelen van informatie, waaronder demografische gegevens (leeftijd en geslacht), en voor het maken van groepsprofielen. Wilt u liever niet dat wij gebruikmaken van dit type cookies, dan kunt u op de knop ‘Niet accepteren’ drukken. Zie voor meer informatie onze privacyverklaring.