De ODBN kan niet aansprakelijk worden gesteld voor informatie in welke vorm dan ook, geplaatst door derden op de website http://bodemloket.odbn.nl of voor informatie in de geprinte media gebaseerd op de data van de website http://bodemloket.odbn.nl. De ODBN is niet aansprakelijk, noch verantwoordelijk voor de inhoud van eventuele offsite pagina’s of pagina’s die gelinkt zijn aan of afgeleid van de website http://bodemloket.odbn.nl. De informatie op de website http://bodemloket.odbn.nl is met de grootste zorg geplaatst en wordt in de huidige staat geleverd, zonder enige garantie, in welke vorm dan ook, uitdrukkelijk of stilzwijgend hieronder begrepen maar niet beperkt tot garanties ten aanzien van verkoopbaarheid, gebruiksmogelijkheden, niet inbreuk, nauwkeurigheid en het up-to-date zijn van informatie. 

 

Auteursrecht

Het auteursrecht op deze site berust bij de Omgevingsdienst Brabant Noord.

 

Beeldmateriaal

Voor gebruik van het beeldmateriaal op de website http://bodemloket.odbn.nl anders dan raadpleging van de website is toestemming nodig van de maker of diens wettelijk vertegenwoordiger. Onrechtmatig en commercieel gebruik van het beeldmateriaal wordt bestraft.

 

Inhoud

De inhoud van deze website is onderhevig aan verandering. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend.

Veranderingen Bodemloket Brabant Noord

Vanaf half augustus is er een aantal veranderingen doorgevoerd in het Bodemloket Brabant Noord.

Lees hieronder meer over deze veranderingen.

Lees meer... >>